Перевір свою готовність до ЗНО із Англійської мови – Чекліст (Checklist)
ЗНО

Перевір свою готовність до ЗНО із Англійської мови – Чекліст (Checklist)

Рівень готовності до ЗНО із Англійської мови:

Listening (Слухання)

☐  Multiple Choiсe (завдання множинного типу – вибір однієї правильної відповіді)

☐  Gap Filling (завдання множинного типу на заповнення пропусків у тексті)

Reading (Читання)

☐  Multiple Choiсe (завдання множинного типу – вибір правильної відповіді з 3-ох або 4-ох запропонованих).

☐  Gap Filling (завдання множинного типу на заповнення пропусків у тексті)

☐  True/false (завдання альтернативного вибору)

Use of English (Використання мови)

☐  Multiple Choiсe (завдання множинного типу – вибір однієї правильної відповіді)

☐  Gap Filling (завдання множинного типу на заповнення пропусків у тексті)

Перевір свою готовність до ЗНО із Англійської мови – Чекліст (Checklist)

Writing (Письмова частина)

В1- не менше 100 слів, В2-150 слів. За письмову роботу можна отримати до 14 балів

☐  Informal letter (неофіційний або особистий лист)

–      друзям чи родичам

☐  Formal letter (офіційний лист, лист-скарга, лист-заява, лист-запит)

–  людям, з якими ви не знайомі близько, директори, менеджери різних установ, ділові партнери.

☐  Semi-formal letter (напівофіційний лист)

–      до осіб, з якими автор знайомий не дуже близько (редактор газети, журналу, радіопрограми).

Перевір свою готовність до ЗНО із Англійської мови – Чекліст (Checklist)

Вимоги до письмової частини (Я вмію:)

☐  Розповідати про окремі факти та події свого життя

☐  Висловлювати власні міркування та почуття

☐  Описувати плани на майбутнє та запитувати про них

☐  Повідомляти про перебіг подій

☐  Описувати людину або предмет

☐  Писати повідомлення про побачене, прочитане або почуте

☐  Висловлювати та обґрунтовувати власну точку зору

☐  Писати поздоровлення, запрошення, оголошення, записки, електронні листи

☐  Заповнити анкету

☐  Вибирати адекватні формулювання, вибираючи відповідну лексику

Similar Posts